Hovedseksjon

Hva vi forventer av deg

Vi forventer at du vil yte ditt aller beste. Og litt til.

Vi forventer: 

 • At du deltar på og fullfører Summer Institute
 • At du fullfører praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • At du jobber i to år på den skolen du blir plassert på
 • At du deltar på alle samlinger som inngår i Teach First-programmet


Du vil få mye ansvar og mange oppgaver.

Vi forventer:

 • At du har høye ambisjoner
 • At du tar ansvaret og oppgavene seriøst
 • At du etterlever programmets verdier
 • At du jobber med en positiv holdning og et stort engasjement


Teach First Norway er et tøft program som vil kreve mye av deg. Du må være høyt motivert til å jobbe hardt og mye.

Vi forventer:

 1. At du ikke gir opp selv om det skulle butte imot
 2. At du ser muligheter der andre ser begrensninger
 3. At du tar initiativ til endring der andre står fast
 4. At du tar de utfordringene som kommer


Du skal jobbe som lærer på en av de mest utfordrende skolene i Oslo. Du skal være en inspirator og leder for elever som trenger deg mest.

Vi forventer:

 • At du vil se potensialet i alle elever, uavhengig av bakgrunn, livssituasjon og holdning til skolen.
 • At du vil bidra til et godt læringsmiljø på skolen din
 • At du vil være et positivt tilskudd i lærerkollegiet


Vi forventer at du også kanskje bidrar der det ikke er forventet av deg. Vi forventer kort og godt at du gjør ditt aller beste, og litt til.

Vi forventer mye av deg, men du får også mye tilbake. 

Du får store utfordringer som vi forventer og tror du vil lykkes med. Fordi vi mener du har den rette holdningen, de riktige verdiene og de egenskapene som skal til. Det er nettopp derfor du blir valgt ut som Teach First-kandidat!