Hovedseksjon

Verdier

Teach First-kandidat

Vi forventer at du som Teach First-kandidat vil identifisere deg med og etterleve programmets verdier:

 • Modig
 • Åpen
 • Tett på
 • Omtenksom


Som et verdibasert utviklingsprogram vektlegger Teach First Norway hvordan du leverer like mye som hva du leverer.

For deg som Teach First-kandidat innebærer verdiene følgende:

Modig

 • Du er nyskapende, ambisiøs, og stimulerer til nye ideer
 • Du er framsynt, ser muligheter og utfordrer aksepterte sannheter
 • Du stiller tydelige krav til deg selv, dine elever, og til dine lærerkolleger
 • Du tar ansvar og er en pådriver for konstruktive endringer


Åpen

 • Du er sannferdig og opptrer med integritet
 • Du er nysgjerrig, samarbeidsvillig og deler din kunnskap og erfaringer
 • Du dyrker og verdsetter mangfold
 • Du kommuniserer presist
 • Du gir og tar imot konstruktive tilbakemeldinger
 • Du tar opp etiske problemstillinger og utfordringer umiddelbart


Tett på

 • Du leverer det du har lovet
 • Du tar de utfordringene som kommer og handler raskt
 • Du følger opp hver enkelt elevs helhetlige utvikling
 • Du er fokusert på oppgavene og jobber målrettet
 • Du er handlekraftig og lojal mot beslutninger
 • Du viser engasjement og utholdenhet
 • Du er reflektert og forstår den sammenhengen du jobber i


Omtenksom

 • Du viser respekt for dine elever og kolleger
 • Du bidrar til et godt lærings- og arbeidsmiljø
 • Du hjelper dine kolleger
 • Du forstår dine elevers livssituasjon
 • Du viser dine elever at du bryr deg om dem
 • Du hjelper hver enkelt elev til å nå sine mål