Hovedseksjon

Vår profil

Teach First Norway

Som Teach First-kandidat vil du følge et spesialdesignet 2-årig ledelsesutviklingsprogram som kombinerer lærer- og lederopplæring. Teach First Norway (TFN) er et verdibasert program, noe som betyr at hvordan du leverer er like viktig som hva du leverer.

Utviklings- og utdanningsprogram

Som Teach First-kandidat vil du jobbe som lærer på en utfordrende skole i Oslo, samtidig som du følger et krevende utviklings- og utdanningsprogram: 

Teach First-programmet handler om dine elevers læring og måloppnåelse gjennom din utvikling som lærer og leder. Målet med programmet er dermed å utvikle deg til å bli en eksepsjonelt god lærer og leder.

En leder i klasserommet 

Først må du tilegne deg de ferdighetene som gjør deg til en leder i klasserommet. Fokuset det første året vil være utvikling av deg som en effektiv leder i arbeidet med elevene. Det andre året vil du styrke din lederkompetanse ytterligere ved å:

 • sette mål for dine elevers læring
 • tilpasse strategier til enkeltelever
 • samarbeide med foreldre og foresatte
 • lede læring gjennom høye ambisjoner for dine elever og deg selv


Krever stor innsats

Teach First Norway er ikke den letteste veien inn i læreryrket. Programmet krever ekstraordinær innsats, fokus og utholdenhet fra deg som kandidat. Samtidig erfarer vi at det er i møte med de største utfordringene og i de mest krevende situasjonene at du som kandidat vil strekke deg mest.

Kjente samarbeidspartnere

Bak Teach First Norway står tunge aktører innenfor næringsliv, skole og utdanning:

 • Osloskolen:
  • Teach First Norway ligger under Utdanningsetaten i Oslo. Som Teach First-kandidat vil du bli ansatt på en skole i Oslo.
 • Equinor:
  • Equinor samarbeider om Teach First Norway for å styrke realfagene, og for å styrke den framtidige rekrutteringen til realfagene.
 • Universitetet i Oslo:
  • Formell lærerkvalisering skjer i regi av Universitetet i Oslo og Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning (ILS).