Hovedseksjon

Matematikk og naturfag

Elever i klasserom

Som PPU-student tar du fagdidaktikk innenfor matematikk og naturfag, og som Teach First-kandidat vil du undervise i matematikk og naturfag i skolen.

Dersom du blir plassert på en videregående skole kan det hende du også vil undervise i programfag innenfor realfag, om du har særskilt kompetanse innenfor faget.

De fleste Teach First-kandidatene underviser matematikk og naturfag på ungdomstrinnet. Avhengig av skolens behov og din kompetanse, kan du også bli satt til å undervise andre fag. På skoler som har både barne- og ungdomstrinn kan det være du vil undervise noen klasser også på mellomtrinnet.

I Teach First-programmet settes det fokus på å gjøre undervisningen engasjerende, variert og aktiv gjennom å undervise mot forståelse, bruk av konkreter, visualisering, arbeidsbøker, forsøk og praktisk arbeid.