Rekruttering til Teach First

I søknaden ønsker vi, i tillegg til å se dine vitnemål og CV, å høre fra deg om din bakgrunn og motivasjon for å søke deg til programmet.

Universitetet i Oslo (Institutt for lærerutdanning og skoleforskning) vil vurdere om du oppfyller fag- og karakterkravene til å ta matematikk og/eller naturfag. Du må oppfylle kravene for opptak til PPU for å bli vurdert videre.

Rekrutteringsprosessen innebærer online-tester og speed-intervju før en helhetlig vurdering av din søknad avgjør om du blir invitert til å delta på en halvdags «Assessment Centre». Etter denne dagen vil vi sjekke dine referanser før vi tar en endelig avgjørelse på om du blir tilbudt plass på programmet.

Høsten 2020 deltar vi på ulike digitale karrieredager. Benytt gjerne anledningen her til å få ytterligere informasjon og perspektiver om programmet.