Summer Institute

Summer Institute starter rundt midten av juni (siste uken av skoleåret for grunnskolen) og varer i 5 uker. Det er ikke en komplett lærerutdanning, men gir deg et godt grunnlag for å komme i gang som lærer og leder i klasserommet. 

Summer Institute gir deg den kunnskapen, de ferdighetene og de verktøyene som er et grunnleggende utgangspunkt for at du kan bli en god leder og lære bort fagene du skal undervise i.

Oslo og England

Den første uken av Summer Institute finner sted i Oslo. Her vil du blant annet starte den formelle delen av PPU-studiet ved Universitetet i Oslo. Deretter reiser du til England, der du vil tilbringe tid på en engelsk skole. De siste årene har kandidatene vært på Lyng Hall School i Coventry, hvor man både får observere undervisning, samt selv prøve seg i undervisning av elever.

Du vil motta opplæring og veiledning fra våre egne workshop-holdere, eksterne bidragsytere, i tillegg til tidligere Teach First-kandidater som er ferdige på programmet.

Forbereder deg til skolehverdagen

Å engasjere og motivere elever er utfordrende. Spesielt om noen er urolige, misfornøyde, distraherte og kanskje også negativt innstilte. Klasseromsledelse er imidlertid en ferdighet som kan læres og utøves i praksis. Summer Institute forbereder deg på det som møter deg i skolehverdagen.

Etter 5 uker er målsettingen at du har:

  • Grunnleggende kunnskaper om hvordan du skal planlegge og gjennomføre undervisning i naturfag og matematikk
  • Plan og strategier for å håndtere atferd i klasserommet
  • En økt bevissthet og refleksjon om dine egne prestasjoner og din egen utvikling


Intensivt og spennende

Summer Institute-ukene er krevende og intensive, men i tillegg til hardt arbeid er ukene også en spennende opplevelse med mye moro. Du vil blant annet bo sammen med de andre norske Teach First-kandidatene. 

Opplegget og datoer for Summer Institute bekreftes senere, men deltakelse på Summer Institute er obligatorisk og en viktig forutsetning for å bli Teach First-kandidat og starte i jobben som lærer i august.