Hovedseksjon

Skolene i programmet

Utfordringene er ulike og varierer fra skole til skole. Men de har alle til felles at de trenger de beste lærerne. Det er på disse skolene du vil oppleve de største utfordringene hva gjelder lederskap i klasserommet og å levere resultater. Nettopp derfor er det her du skal jobbe – for virkelig å bli satt på prøve, for å utvikle dine lederegenskaper på best mulig måte.

Selv om du er rekruttert gjennom Teach First Norway-programmet og ansatt av Utdanningsetaten i Oslo, er det skolen som er din nærmeste arbeidsgiver og rektor som er din nærmeste leder.

TFN-kandidater har jobbet, og jobber, på skoler spredt over hele Oslo. Hovedvekten er på ungdomsskoler, men flere jobber også på utfordrende videregående skoler. På skoler som både har ungdomstrinn og barnetrinn har vi også gode erfaringer med at kandidater har undervist enkelte klasser/timer på mellomtrinnet (5.–7.trinn) i tillegg til å undervise på ungdomstrinnet.

Deltakende Teach First-skoler forplikter seg til å legge til rette for at du kan følge TFN-programmet samtidig som du jobber fulltid som lærer. De stiller også med en intern mentor som vil støtte deg i din lærergjerning og utvikling. Teach First Norway omfatter også et opplegg for å styrke mentorkompetansen for skolenes mentorer.