Hovedseksjon

Gjør en forskjell

Lærer i klasserom

Teach First Norway handler om å gjøre en forskjell – for elevene, for samfunnet og for deg selv. 

For elevene:

Som Teach First-kandidat vil du gjøre en verdifull innsats for å gi ungdommer bedre livssjanser. Som lærer er du den viktigste forutsetningen for at dine elever utvikler seg og lykkes i din utdanning.

Tenk tilbake til da du selv gikk på skolen:

Du husker sikkert godt de gode lærerne du hadde. Du husker de rare lærere. Og de sære. Og du husker de mindre gode lærerne. Kanskje var det noen lærere som betød mer for deg enn andre? Som inspirerte deg til ekstra innsats og som fikk deg til å yte ditt beste på skolen? Dine lærere hjalp deg til å nå dine mål – de har bidratt til å gjøre deg til den du er i dag.

Tenk da på hva du kan bety for ungdommer som går på skolen i dag: Du kan bidra til at de presterer på skolen og realiserer sine ambisjoner. Du kan gi dem retning og inspirere til økt innsats. Du kan bli den som de vil se tilbake på som "læreren som gjorde en forskjell for meg".

For samfunnet:

Teach First Norway er en realfagssatsing. Programmet adresserer store utfordringer på realfagsfeltet – utfordringer som er felles for skolen, for Equinor og for samfunnet generelt.

Samfunnet er avhengig av realfagskompetanse. Det er grunnlaget for framtidens Norge – for nyskaping, for nye løsninger og for industriutvikling. Det er bred enighet om at en av de største utfordringene landet vårt står ovenfor i dag, er framtidig tilgang på godt kvalifisert arbeidskraft med realfagskompetanse til det mangfold av oppgaver som står foran oss.

Norsk ungdom velger bort realfag.

Å øke interessen for realfag i skolen er én ting. Å få ungdom til å velge realfagsyrker er noe helt annet.

Anerkjent forskning på området* peker på mulige løsninger for å få flere ungdommer til å velge realfaglige studier:

  • Å vise relasjonen mellom realfag og verden rundt oss – å få ungdom til å forstå realfagenes viktige rolle i samfunnet og i sin nære hverdag.
  • Å vise hvilket mangfold av muligheter realfag gir slik at ungdom ser at realfagsyrker har verdier som passer for og appellerer til dem på individuell basis.
  • Å trekke fram et mangfold av gode og relevante rollemodeller som bidrar til et bedre og mer moderne image for realfagsyrker.


Som realfagslærer kan du spille en avgjørende rolle for å få flere til å velge realfag.

Du vil få dine elever til å prestere bedre i matematikk og naturfag, du vil bidra til at de bedre forstår realfagenes betydning i verden rundt dem og ser at realfag passer for dem, og du vil være en viktig rollemodell.

Slik vil du gjøre en forskjell for samfunnet.

For deg selv:

Teach First Norway-programmet gir deg en unik mulighet til å utvikle dine lederegenskaper, styrke din kompetanse og gi deg et fortrinn karrieremessig – uansett hvilken vei du velger å gå etter dine to år som Teach First-kandidat. Med Teach First Norway skaffer du deg selv et fortrinn.

Du har kanskje allerede bestemt deg for hva du ønsker å jobbe med i framtiden. Eller du holder alle muligheter åpne. Etter flere år med harde studier tenker du kanskje at du vil ta deg et friår, reise og oppleve verden – gjøre noe annet.

Teach First Norway gir deg en mulighet til å gjøre noe annet samtidig som du skaffer deg et fortrinn karrieremessig – uansett hva du velger å gjøre etterpå.

  • Du får mulighet til å gjøre noe meningsfylt og givende
  • Du får utvikle andre sider ved deg selv og lære noe nytt
  • Du vil møte mange spennende mennesker i nye miljøer
  • Du vil ha stor innflytelse fra første dag på jobben
  • Du får en unik erfaring, en styrket kompetanse og ettertraktede egenskaper

Teach First! – og gjør en forskjell for deg selv.

* Schreiner, Camilla (2008), "Noen realist som passer for meg? Ungdoms valg av utdanning og yrke", KIMEN 1/2008, Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo