Hovedseksjon

Visjon og misjon

Elever i klasserom

Visjon: 

Alle elever skal lære

Vi forventer at du som Teach First-kandidat vil etterleve og jobbe etter denne visjonen hver eneste dag og i hver eneste undervisningstime. Visjonen gjenspeiler både kjernen i din praksis som lærer og leder, og den grunnleggende holdningen du jobber etter: En tro på at alle elever kan og skal lære.

Misjon: 

Å møte store utfordringer innenfor utdanning og realfagene ved å utvikle dyktige nyutdannede til effektive og inspirerende lærere og ledere

Både skolen og samfunnet står overfor store utfordringer med tanke på utdanning og realfag. Teach First Norway ble etablert som ett svar på disse utfordringene.

Som en effektiv lærer vil du underbygge din praksis med teori og strukturert refleksjon – i tillegg til god «time management», slik at du kan drive din egen utvikling fremover.

Som en inspirerende lærer gir du elevene lyst til å lære. Du gir dem tro på egne muligheter for læring og utdanning, slik at de setter seg mål og jobber fokusert etter målene – både med tanke på faget og videre ambisjoner i livet.

Som Teach First-kandidat utgjør du en forskjell for dine elever. Som rollemodell både inspirerer og bidrar du til å sette nye standarder.