Hovedseksjon

Universitetet i Oslo

Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning (ILS) var en naturlig samarbeidspartner i etableringen og utviklingen av Teach First Norway. I TFN-programmet skjer formell lærerkvalifisering i regi av ILS.

Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning vil stå ansvarlig for utdanningsløpet i ditt første år som Teach First-kandidat. Du vil ta en spesialtilpasset praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) som omfatter Summer Institute, skolebesøk, samlinger på Blindern samt observasjon og veiledning på skolen.