Hovedseksjon

Vær en rollemodell

Elever i klasserom

Som Teach First-kandidat vil du være en viktig rollemodell på flere områder:

  • Som lærer vil du være en rollemodell for dine elever som menneske og leder: Du er den som inspirerer til innsats og læring. Du modellerer gode verdier gjennom hvordan du utfører lærer- og ledergjerningen.
  • Fordi du selv har valgt realfaglige studier, er du en viktig rollemodell for elevene dine og deres motivasjon for å velge realfag.
  • Som Teach First-kandidat er du en rollemodell for læreryrket som bidrar til å skape morgendagens skole.