Hovedseksjon

Samlinger i regi av Equinor

Kompetanseutvikling i regi av Equinor inngår som en del av Teach First-programmet i år 2. Her vil du ved siden av lærerjobben følge samlinger som setter fokus på ledelse, og som vil utfordre og utvikle deg ytterligere som leder.

Kunnskap, læring og utvikling står sentralt i Equinor. Som Teach First-kandidat vil du oppleve dette gjennom samlingene med Equinor.