Hovedseksjon

Vær en rollemodell!

Lærer i dialog med elever

Som lærer i Osloskolen vil ha så et stort ansvar - for både utvikling og læring blant dine elever. Som rollemodelle vil du også kunne utgjøre en stor forskjell for elevene. Barn og unge trenger gode rollemodeller, og som realfagslærer vil du inspirere og motivere spesielt for realfagene. 

 

Vil du vite mer om hvordan det er å være TFN-lærere? Se opptak fra digitale bedriftspresentasjoner, og du kan lese om Teach First kandidat Runar og tidligere Teach First kandidat Espen (siste halvdel av artikkel) hos Morgendagens helter.